Opóźnienie

Opóźniony rozwój mowy (synonimy: niemota, alalia prolongata, niedorozwój mowy, mowa opóźniona w rozwoju, opóźnienie w nabywaniu kompetencji językowych i w rozwoju sprawności realizacyjnych, opóźniony rozwój języka) to najogólniejszy termin służący określeniu zjawiska wolniejszego wykształcenia się zdolności percepcyjnych lub/i ekspresyjnych danego dziecka w porównaniu z jego rówieśnikami, które powoduje, że dynamika rozwoju tych zdolności jest odmienna od normalnej. Zjawisko to może być wywoływane różnymi czynnikami.

Jak ustalić stopień opóźnienia rozwoju mowy?
Opierając się na opracowanych przez H. Spionek (1981) wskaźnikach służących ocenie tego zjawiska ustalono, że o poważnym stopniu opóźnienia rozwoju mowy należy mówić wówczas, gdy mowa dziecka:

·     -dwuletniego jest na poziomie mowy dziecka rocznego (dziecko wymawia kilka słów),

·     -trzyletniego jest na poziomie mowy dziecka półtorarocznego (tworzy ono jedynie równoważniki zdań, a słownictwo jest na poziomie dziecka półtorarocznego),

·     -czteroletniego jest na poziomie mowy dziecka dwuletniego (dziecko formułuje zdania proste, jego słownictwo czynne jest na poziomie dziecka dwuletniego, tj. używa około 300 słów),

·     -pięcioletniego jest na poziomie mowy dziecka dwuipółletniego (dziecko tworzy nadal zdania proste, jego słownictwo jest na poziomie dziecka w wieku dwóch i pół lat),

·     -sześcioletniego jest na poziomie mowy dziecka w wieku trzech i pół lat

 

Jeśli zaobserwowali Państwo w/w objawy u swoich dzieci, oznacza to, iż niezbędna będzie konsultacja logopedyczna.

 

Zapraszam na konsultacje:  m.budziszewska@logopeda.lomza.pl

lub telefonicznie: 509-670-605

 
Statystyki www